استفاده از فنر دفتر در بافت تور دروازه

مزایای اتصال فنر دفتر پلاستیکی به خوبی قابل ذکر است:

رنگ های نامحدود! مواد پلاستیکی را می توان با هر رنگ برند شرکتی مطابقت داد، با 36 رنگ معمولی موجود و تقریباً هر رنگی، از جمله کبریت پنتون، قابل سفارش است.

فنر دفتر شفاف بسیار محبوب است و به هر سندی یک پیچ و تاب مدرن می بخشد و فنر پلاستیکی بسیار بادوام و مقاوم است.

پلاستیک سخت فنری استفاده شده به این معنی است که فنر دفتر ها را می توان کشید، کشید، روی آن ها مهر زد و همچنان به شکل کامل باز می گردد.

این در تضاد با صحافی فنر دفتر سنتی است، که در آن فنر دفتر به راحتی می تواند از شکل خارج شود یا حتی از صحافی خارج شود و سند را بی فایده می کند.
کودکان ایمن صحافی پلاستیکی به طور گسترده در مدارس، بیمارستان ها و مراکز بازی استفاده می شود که در آن انتهای تیز سیم اتصال یک خطر ایمنی واقعی است.

لبه های پلاستیکی و بسته فنر دفتر صحافی به این معنی است که کتاب های دارای فنر دفتر حتی برای کودکان بسیار کوچک بی خطر هستند.

فنر دفتر
ماندگاری طولانی؛ فنر دفتر پلاستیکی به همین سادگی ادامه می یابد! ما کتاب‌های راهنما و کتاب‌های قدیمی داریم که سال‌ها پیش با فنر دفتر پلاستیکی صحافی شده‌اند و هنوز هم مانند ابتدا روشن و قوی هستند.

با اتصال شانه های پلاستیکی می توانید انتظار داشته باشید که شانه ها بعد از 5 سال ترک خورده و شکننده شوند، با استفاده مداوم آنها می توانند خیلی سریعتر خراب شوند.
هنگامی که سند شما با فنر دفتر پلاستیکی صحافی می شود، انتهای آن پر می شود و هیچ صفحه ای را نمی توان بدون انجام مجدد صحافی کامل اضافه یا تغییر داد.

صحافی سنتی شانه پلاستیکی برعکس است، صفحات را می توان بیرون کشید، اضافه کرد یا فقط با کشیدن روی صحافی مرتب کرد.

اسب برای دوره ها، اما زمانی که سند شما نیاز به اتصال فنر دفتر امنیتی ساده داشته باشد، هر بار برنده است.

دفترچه یادداشت مارپیچی چیست؟
ما آنها را مارپیچی می نامیم، دیگران آنها را فنر دفتر می نامند.

با این حال، پیوند رایج این است که نوت بوک با یک فنر دفتر مارپیچ بسته شده است، که معمولاً از سیم ساخته شده است، اما حدس می‌زنم می‌تواند از پلاستیک یا هر ماده‌ای که به اندازه کافی قوی باشد ساخته شود.