مناطق کشت زیتون دریای اژه جنوبی و مدیترانه

مناطق کشت زیتون در زیتون پرورده شمالی ترکیه به عنوان یک قاعده دمای پایینی را در ماه ژانویه تجربه می کنند، زمانی که دما بین 4.4 تا 10 درجه سانتی گراد متغیر است.

با این حال، درختان زیتون نیازهای سرمای خود را بین 7- تا 7 درجه سانتی گراد برآورده می کنند [14]. بنابراین در مناطق کشت زیتون دریای اژه جنوبی و مدیترانه با مشکلی مواجه نمی شویم [14].

دمای بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد برای این درختان در ماه فوریه و مارس مورد نیاز است.

این محدوده ها در تمام نقاط  زیتون پرورده شیشه ای ساحلی که کشت زیتون اهمیت دارد رایج است.

در فصل بهار، میانگین دما در دریای مدیترانه بالاتر اما در منطقه مرمره کمتر است.

به این ترتیب، فعالیت های رویشی مانند تشکیل شاخه های جدید و گلدهی زودتر در مناطق مدیترانه ای شروع می شود که منجر به رشد میوه می شود.

در مناطقی که دما در تابستان بیش از 30 درجه سانتیگراد است، فعالیت فتوسنتز کاهش می یابد و بر شکل گیری میوه تأثیر منفی می گذارد.

دمای اصلی مورد نیاز برای عملکرد  زیتون در این دوره بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است.

بنابراین، مناطق شمال دریای اژه و مرمره جنوبی در مقایسه با مناطق مدیترانه ای در ترکیه، شرایط مساعدی را برای توسعه میوه نشان می دهند [14]. خشکسالی در منطقه و زیتون پرورده سبزدشت دمای بالا در طول دوره رویشی نیز بر تولید میوه زیتون تأثیر منفی می گذارد و افزایش دما نیز باعث افزایش فعالیت فتوسنتزی می شود.

معمولاً آنزیم های دخیل در فتوسنتز از 30 درجه سانتیگراد به بعد شروع به دناتوره شدن می کنند و سرعت فتوسنتز کاهش می یابد.

در دمای بالای 35 درجه سانتیگراد، روزنه ها شروع به بسته شدن می کنند، که تبادل گازها را برای فتوسنتز محدود می کند و در نتیجه بر رشد تأثیر منفی می گذارد [22،23].

در دمای 40 تا 45 درجه سانتی گراد، فتوسنتز به طور کامل متوقف می شود [24]. با توجه به این موضوع، کشت زیتون متعاقباً در منطقه جنوب شرقی آناتولی مشکل ساز است و تولید زیتون پرورده ممتاز اقتصادی آن تنها در شرایط حاشیه ای انجام می شود [14].

افه و همکاران [25] اثرات دما بر ویژگی های فنولوژیکی و پومولوژیک ژنوتیپ های مختلف زیتون در ترکیه را مورد مطالعه قرار داده اند.

این محققان دریافته اند که دمای بسیار بالا و پایین اثرات منفی بر رشد، کیفیت و عملکرد زیتون دارد.
دمای پایین باعث ریزش بیش از حد برگ ها، ترک خوردن پوست و مرگ شاخه های ضخیم می شود، در حالی که دمای بالا باعث کاهش اندازه میوه زیتون می شود
 • منابع:
  1. An Overview of Olive Cultivation in Turkey
 • تبلیغات: 
  1. مقدار توصیه شده روزانه ویتامین c
  2. فواید روغن ماهی امگا 3 برای سلامتی مردان
  3. احتکار روغن موتور در انبارهای بزرگ تهران!
  4. تاریخچه انگشتر الماس